Oletko perustamassa omaa yritystä? – 7 riskiä, jotka liiketoiminnan aloittamisessa täytyy huomioida

Yrityksen perustaminen ihan alusta alkaen ei ole helppoa, mutta moni yrittäjäksi ryhtyvä onneksi ymmärtää, että yrityksen menestyminen edellyttää uhrausten tekemistä. Olipa perustamassa uusi nettikasinot, uuden markkinointitoimiston tai vaikkapa nettikaupan, vaatii yrityksen suunnittelu paljon aikaa, vaivaa ja suunnittelua.

Hyvä uutinen kuitenkin on, että huolellisella opiskelulla ja asianmukaisella tutkimisella voi välttää monet tyypilliset virheet, joita uudet yrityksen perustajat tekevät.

Jos sinulla ei kuitenkaan ole lainkaan tai vain todella vähän kokemusta, et välttämättä ole täysin tietoinen kaikista mahdollisista riskeistä ja vastuista, jotka sinun on otettava huomioon yritystä perustaessasi.

Huoli ei kuitenkaan ole tämän näköinen, koska tässä artikkelissa käydään tarkemmin läpi eri asioita ja mahdollisia riskejä, jotka on otettava huomioon yritystä perustettaessa.

7 yrityksen perustamiseen liittyvää riskiä

1) Kassavirrasta huolehtiminen

Kassavirran hallitseminen on yksi isoimmista riskeistä uuden pienyrityksen perustamisessa. Huono kassavirta tekee jopa 82 % uusien yritysten toiminnasta kestämätöntä ensimmäisen viiden vuoden aikana.

Kassavirran hallinnan epäonnistumisessa on yleensä kaksi syytä: käteisen saaminen silloin, kun yritys sitä eniten tarvitsee (velka-/ pääomarahoitus tai myyntitulojen kasvatus) tai ylimääräisten menojen leikkaamatta jättäminen.

Vankka kassavirran hallinta on kriittisessä osassa, koska pienyritysten omistajat tarvitsevat joustavuutta suunnata pääomaa johonkin asiaan lyhyelläkin varoitusajalla. Tästä hyvä esimerkki ovat odottamattomat investointitarpeet.

Yritysten toiminta voi olla hyvin pian vaikeuksissa, jos rahaa ei löydy esimerkiksi mainoskampanjoihin tai varastontäydennyksen maksamiseen.

Mieti, voivatko nykyaikaiset kirjanpitoratkaisut ratkaista yrityksesi kassavirtaongelman ja keskustele kirjanpitäjän kanssa mahdollisista sijoitusstrategioista.

2) Oman markkinaraon löytäminen ja arvon markkinointi

Toinen uuden pienyrityksen perustamisen ongelma on kyky pystyä täyttämään markkinoiden vaatimukset. Ongelma on erityisesti oman arvon osoittamisessa ja markkinaraon löytämisessä.

Oman markkinaraon löytämättä jättäminen on toiseksi yleisin syy siihen, miksi yritystoiminnassa on käynnistymisvaikeuksia tai miksi yritys kaatuu.

Markkinatutkimusta tehtäessä tuloksiin liittyy jonkin verran subjektiivisuutta. Yritysten on varmistettava, että ne kiinnittävät huomiota asiakkaiden todellisiin tarpeisiin ja toiveisiin, jotta ne voivat vastata niihin ja osoittaa olevansa asiakkaidensa arvoisia.

Molemmat vaiheet ovat tärkeitä tämän riskin välttämiseksi. Jos markkinarakoa ei löydy (asiakkaiden palautteen huomioimatta jättäminen tai väärinymmärtäminen), voi se johtaahuonosti optimoituihin tuotteisiin.

Jos asiakkailta ei taas löydy lainkaan kiinnostusta, johtaa se alhaisiin myyntituloihin ja kassavirtaongelmiin.

3) Tehoton myyntikanava

Vaikka olet onnistunut kiinnittämään asiakkaidesi huomion ja he ovat ymmärtäneet arvosi, on sinun varmistettava, että myyntiä tulee jatkuvasti lisää. Ilman sitä yrityksellä on vaara muuttua omahyväiseksi.

Jos huomaat, että konversioprosenttisi on liian alhainen, ei hätää, sillä et ole yksin. Tutkimusten mukaan ostoskorin hylkääminen tapahtuu yli 80 % ajasta.

Valitettavasti nettikauppojen ei ole etua hyvin koulutetusta myyntihenkilöstöstä, joka voisi räätälöidä myyntistrategioita kaikille uusille asiakkaille. Sen sjiaan verkkokauppojen on turvauduttava sisältömarkkinointistrategioihin ja verkkosivujen suunnitteluun houkutellakseen paikalle maksavia asiakkaita.

Näennäisesti pienet tekijät, kuten tapahtuman vaiheiden määrä tai tapa, jolla toimitustiedot välitetään asiakkaalle, voivat lisätä ostoskorin hylkäämisastetta merkittävästi.

Jos siis näet, että verkkosivustolla on paljon liikenettä tai tuotteella on paljon katselukertoja, mutta myynti on vähäistä, yritä yksinkertaistaa prosessia tai selventää tulevia vaiheita, joita asiakkaalla on edessä ostovaiheessa.

Mikäli teet sähköistä kaupankäyntiä jollakin vakiintuneella alustalla, kuten Amazon tai eBay, sinulla on selvästi vähemmän hallintamahdollisuuksia tapahtumakanavissasi.

Voit kuitenkin muokata tuotekuvauksiasi houkuttelevammiksi asiakkaille ja optimoida “kauppasi” käyttämäsi alustan mukaan.

4) Kilpailu

Yksi riski pienemmille yrityksille on myös kova kilpailu, etenkin silloin, jos yrityksesi toimii samoilla markkinoilla suurempien organisaatioiden kanssa. Niillä on paljon enemmän resursseja ja siksi kilpailijoiden toiminnan tukahduttaminen käy helposti.

Kun etsit ja esittelet yrityksesi markkinarakoa, ei riitä, että pohdit vain sitä, miten asiakkaat ymmärtävät arvosi. Pienyritysten on myös kerrottava, millä tavalla he ovat arvokkaampia ja parempia kuin kilpailijansa.

Tämän pitäisi näkyä markkinointistrategiassasi, jotta asiakkaat ymmärtävät paremmin tarjolla olevat vaihtoehdot ja näkevät sinut parhaana.

5) Skaalautuvuuden puute

Sähköistä kaupankäyntiä harrastavat yritykset luottavat suureen myyntimäärään pysyäkseen elossa, joten skaalautuvuus on niillä avainasemassa.

Valitettavasti tietyillä palveluilla tai tuoteluokilla tässä on joitakin rajoituksia.

Jos haluat kasvattaa tulojasi, mutta huomaat, että markkinoiden koko on rajattu, mieti, missä voit monipuolistaa tuotteita ja palveluita. Tällöin voit ylläpitää uusia tulokanavia.

Liiketoiminnan monipuolistaminen voi auttaa sinua välttämään liiallisia investointeja yhteen tuotteeseen ja ylläpitämään liiallisia olemassa olevaa asiakaskuntaa samalla, kun laajennat etsimään uusia sellaisia.

6) Yrittäjyysuupumus

Yrityksen perustaminen on hyvin väsyttävää, stressavaa ja raskasta. Tätä ei ainakaan helpota se, että yrityksen perustamisenkin jälkeen työviikot ovat pidempiä kuin tavallisella palkansaajalla.

Tästä syystä uusien pienyrittäjien on mietittävä toimintansa pitkäkestoisuutta. Kestävyys ja pitkäkestoisuus on tärkeää, koska muuten riskinä voi olla, että yrittäjyysuupumus iskee ennen kuin yritystoiminta on päässyt kunnolla vauhtiin.

Korkeasta ja jatkuvasta stressistä johtuvat mielenterveysongelmat vaikuttavat noin 72 prosenttiin yritysjohtajista. Onneksi merkkien huomaaminen hyvissä ajoin voi auttaa paineen lievittämiseen.

Jos oma pää ei ole kunnossa, ei menestyvää pienyritystä voi johtaa. Jos huomaat olevasi jatkuvasti uupunut, ärtynyt tai unohtelevainen, yritä varata aikaa itsellesi ja levätä riittävästi.

7) Byrokratian unohtaminen

Uusien yrittäjien täytyy laittaa paljon panosta oman toimintansa kasvattamiseen, myyntiin ja moneen muuhun asiaan, mutta silti byrokratiaakaan ei passaa unohtaa.

Etenkin uusilla yrittäjillä on perehdyttävä toimintaansa ohjaavaan lainsäädäntöön, kuten verokannat, määräajat, tulliprosessit, kuluttajansuojalainsäädäntö ja arvonlisävero.

Tätä varten järkevintä on hankkia kirjanpitäjä, joka voi hoitaa kaiken tämän puolestasi.

Yrityksen perustaminen ihan alusta alkaen ei ole helppoa, mutta moni yrittäjäksi ryhtyvä onneksi ymmärtää, että yrityksen menestyminen edellyttää uhrausten tekemistä. Olipa perustamassa uusi nettikasinot, uuden markkinointitoimiston tai vaikkapa nettikaupan, vaatii yrityksen suunnittelu paljon aikaa, vaivaa ja suunnittelua. Hyvä uutinen kuitenkin on, että huolellisella opiskelulla ja asianmukaisella tutkimisella voi välttää monet…